Gedragsbegeleiding

De kolibrie is een onderwijs-zorgarrangement , hetgeen betekent dat er zowel onderwijs als zorg wordt geboden. Deze zorg/behandeling wordt uitgevoerd door pedagogisch (minimaal spw4) geschoolde medewerkers. De gedragsbegeleiders zijn verantwoordelijk voor het zorg/behandelaspect van de kolibrie. Aan iedere klas van 6 leerlingen is een gedragsbegeleider voor 1fte verbonden. De gedragsbegeleiders zijn in dienst van zorginstelling ’s Heerenloo.


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl